Valeria Montti Colque, Zinkensdamm

Valeria Montti Colque har skapat två stora collage där hon gestaltar en berättelse om den dagliga tillvaron, minnen och drömmar. Verken är som fönster och vyer mot en annan värld som finns mitt bland oss.

”Fjärilsvingar ovan betong” är ett collage med många tidsliga lager där konstnären frågar sig vad som gör en plats till ett hem. I verket ser vi skog, lägenhetshus, barn och svenska flyttfåglar. Är tillhörighet knutet till en specifik plats, eller som i flyttfåglarnas fall, ett rörelsemönster mellan olika platser? Collaget är uppbyggt av tre tidigare verk och sammansatt speciellt för stationen.

Collaget ”Himlajorden på picknick” är baserat på dokumentation från ett performance där konstnären har dukat upp en magisk picknick på torget i Hökarängen. Alla är inbjudna – du, din granne, änglar, demoner och mytiska väsen. Konstnären vill visa på den gemenskap som finns i förorten. Collaget är gjort speciellt för stationen.

Valeria Montti Colque är utbildad på Kungliga konsthögskolan i Stockholm 1998-2004.