okt 2019 - sept 2020, Skanstull

"A Matter of Perception", Skanstull

I ”A Matter of Perception” visas filmer av fem svenska och internationella konstnärers fristående verk, där skilda aspekter av hur vi ser på samhället och världen utforskas.

På olika sätt visar konstnärerna hur komplexa vi är som människor i vår subjektiva men även selektiva syn på världen. Det är ett spel med vår perception och hur vi ser på historiska händelser kontra modernitet, utveckling och framtid, samt hur vår samvaro och samtid uppfattas i olika delar av världen.

1 okt - 31 dec 2019 visas Mounir Fatmis film "Modern Times, a History of the Machine", (2010), 15:00 min.
Genom interaktionen mellan de tre elementen av arabisk kalligrafi, samtidskonst och det skriftliga språket i "Modern Times, a History of the Machine” testas betraktarens förmåga att associera symboler till varandra. I linje med Charlie Chaplins film "Modern Times" (1936) finns även associationer till den industriella revolutionen och tankar kring framtiden och maskinsamhället.

1 jan - 31 mars 2020 visas Noemi Sjöbergs film "Parallel Worlds", (2018), 7:39 min.
I ”Parallel Worlds” möter vi ett imaginärt territorium där två parallella verkligheter, London och Essaouria, överlappar och korsar varandra.

1 apr - 31 juni 2020 visas Mette Hansens verk "When I woke up", (2006), 4:42 min.
”When I woke up” beskriver ett slags uppvaknande. Att vi plötsligt ser på omgivningen ur ett helt nytt perspektiv och vad som händer när en börjar ifrågasätta sina relationer och sin egen roll i samhället.  

1 jul - 30 sep 2020 visas Anto. Milotta och Zlatolin Donchevs samlingsverk "Empeiria", (2013-2017), som består av fyra filmer: "Antenne", "Polvere", "Homesick" och "The End of the Mayan Calendar".
Video, ljud och fotografi är centrala medium i den italienska duon Anto. Milotta / Zlatolin Donchevs konstnärskap och i sina verk uppmärksammar de relationen mellan det naturliga och det artificiella. Genom den cirkulära linsens format i de fyra filmerna, anläggs blickens fokus på enkla fenomen ur ett mer vetenskapligt perspektiv.

Konstfilmsprogrammet har satts samman av curator Nilo Amlashi i samarbete med SL:s konstråd.

Bilder:
Stillbild ur Mounir Fatmis film "Modern Times, a History of the Machine", 2010
Stillbild ur Noemi Sjöbergs film "Parallel Worlds", 2018
Stillbild ur Mette Hansens film "When I woke up", 2006

Foto: Hans Ekestang

 

VISA MINDRE
LADDA NÄSTA