juli 2016 - sept 2017, Slussen

Susanne Vollmer, Slussen

"Känslan av mörker" kallar Susanne Vollmer sin serie svartvita bilder på Slussens spårväggar.

"Känslan av mörker" är ett pågående projekt, som har sin utgångspunkt hod Osvald Tschirtner, en österrikisk man som efter andra världskriget hamnade på en psykiatrisk klinik. Där uppmanades han att rita, vilket han också gjorde om personalen på kliniken talade om för honom vad bilderna skulle föreställa. Utifrån Tschirtners sätt att arbeta har Susanne Vollmer bett vänner och familj att vardera ge henne tio olika motiv/titlar att rita. På Slussens spårväggar visas 40 av de omkring 60 bilder som hon hittills har tecknat.

Originalbilderna är utförda med pensel och tusch på papper och är endast 18 x 13,5 cm stora.

VISA MINDRE
LADDA NÄSTA