okt 2022 - okt 2023, Skanstull

"Stad - människa - natur", Skanstull

Under ett år visas fyra konstfilmer under den gemensamma titeln "Stad - människa - natur".

Temat för programmet är staden som offentligt rum: hur arkitektur, människor och natur samspelar. De fyra filmerna visar tolkningar av hur vi formas av samhället vi lever i och hur vi samexisterar. Alla tre konstnärer som visas på Skanstull ställer samtidigt ut bilder på en annan station i tunnelbanenätet. Vidar Franckes teckningar kan vi se på Slussen, Valeria Montti Colques collage visas på Zinkensdamm och Jasmin Daryanis fotografier återfinns på Fridhemsplans spårvägg.

Programmet har tagits fram av konstcurator Paola Zamora på uppdrag av kulturförvaltningen Region Stockholm.

1 oktober - 31 december 2022
Vidar Francke, "Där vi möts, del 1", 1 min.
På håll får vi följa människor som rör sig på olika platser i staden: en tågstation, en gatukorsning, ett torg och en bensinstation. De olika miljöerna sjuder av liv och människornas rörelser påminner om myror i en myrstack.

11 januari - 31 mars 2023
Valeria Montti Colque, "Himlajorden på picknick", 10 min.
"Himlajorden på picknick" är ett filmiskt kollage där det dyker upp en mängd magiska karaktärer som utför olika ceremonier ute i naturen och i konstnärens egna installationer.  Videoverket tillsammans med den inklädda väggen skapar en unik scenografi dit alla är välkomna: du, dina vänner och din familj, änglar och magiska väsen.

1 april - 30 juni 2023
Jasmin Daryani, "Ljusskygg", 15 min.
Verket handlar om en ung mans resa under hans tid som asylsökande. Sju år har gått sedan han kom till Sverige och började på högstadiet. Via brottningen hittar han en metod som kommer att bygga upp och stärka hans självkänsla.

1 juli - 30 september 2023
Vidar Francke, "Där vi möts, del 2", 1 min.
I del två utforskas olika platser i den urbana miljön och hur platserna på olika sätt aktiveras av oss människor.

Bild 1-3: Stillbilder ur Vidar Franckes film "Där vi möts, del 1".
Bild 4-6: Stillbilder ur Valeria Montti Colques film "Himlajorden på picknick".
Bild 6-7: Stillbilder ur Jasmin Daryanis film "Ljusskygg".
Bild 7-8: Stillbilder ur Vidar Franckes film "Där vi möts, del 2".

Foto: Hans Ekestang

VISA MINDRE
LADDA NÄSTA