okt 2021 - sept 2022, Slussen

Sophie Tottie, Slussen

I utställningen "Frihet är en praktik" använder sig Sophie Tottie av linjen och dess många möjligheter.

En streckkod binder på ett märkligt sätt ihop möjligheten att prissätta och kategorisera med ett abstrakt tecken - linjen. Linjeteckningen som löper längs plattformarna består av flera sammanvävda bildlager där streckkod, bokstäver och målningar bildar en ny form. Verket bearbetar tankar om hur informationsåldern förändrat synen på hur vi upplever linjer och bilder i miljöer präglade av trafik och information.

Sophie Tottie (född 1964), är utbildad i Paris och Stockholm och är verksam som konstnär och professor på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hon arbetar med olika tekniker och fokuserar på sambandet mellan individen och strukturella system.

VISA MINDRE
LADDA NÄSTA