sept 2017 - okt 2018, Zinkensdamm

Roger Hansson, Zinkensdamm

Roger Hanssons bilder ”Cowboy-sviten” är en serie målningar av drömlandskap från en inre värld.

Roger Hansson arbetar ofta med ett stall av figurer hämtade från sin egen barn- och ungdomsvärld. Gemensamt för figurerna är deras solitära tillstånd, ensamma och utlämnade åt naturens nyckfullhet. ”Cowboy-sviten” har ett western-tema, där figurerna är sköra i sin framtoning men förhoppningsvis ingjuter mod och en tro på livet hos betraktaren. På södergående spårsida visas ”Silent King” och ”Fem sekunder innan Big-Bang”. På norrgående spårsida visas ”Flygarn och Kelly jockeys (Det vilda gänget)”, ”Rio Grande yellow mud-cowboy” och ”Bob”.

Originalbilderna är gjorda i olja och akryl.

VISA MINDRE
LADDA NÄSTA