mars 2021 - febr 2022, Mariatorget

Riitta Päiväläinen, Mariatorget

Riitta Päiväläinens fotoserie "Shelter” skildrar stillsamma öde landskap där mystiska textila bon har placerats i trädtoppar och bland sanddynor.

Landskapet är utgångspunkten för Riitta Päiväläinen men fokus i bilderna är de textila installationer som är skapade speciellt för platsen. Flera av dem har former som påminner om tält. Den engelska titeln Shelter kan översättas till skydd, ett begrepp som konstnären associerar med hemmet, en privat och säker plats att gömma sig på. Men titeln kan också väcka frågan om de textila verken skänker trygghet från nattens mörker, naturens krafter eller kanske något helt annat.

Landskap är ett populärt motiv genom konsthistorien. I Päiväläinens fotografier kan vi finna släktskap med 1800-talets romantiska naturmåleri men de är samtidigt helt unika i sitt slag. Hennes platser skildras på ett sätt som kan uppfattas som romantiskt, samtidigt som de förmedlar något som är övergivet och skört. Berättelsen skapas hos betraktaren.

Riitta Päiväläinen är född 1969 och bor och verkar i Helsingfors. Hon tog examen från Högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet i Helsingfors 2002. Sedan dess har hon arbetat med fotografi och ställt ut sina bilder runtom i världen. 

VISA MINDRE
LADDA NÄSTA