april 2023 - juli 2023, Odenplan

Niels Munk Plum, Odenplan

Stora färgglada skulpturer i form av symboler fyller den glasade montern. Här och var finns spelkort utspridda. Allt ingår i verket "Rigid Room" av Niels Munk Plum.

Niels Munk Plum arbetar ofta med performance i kombination med skulptur och text. Genom utställningen vill han skapa en social plats där oväntade utbyten kan ske mellan publiken, konsten och konstnären. Han vill lägga vikt på publikens medskapande och inte utgå från publiken som enbart mottagare av ett visuellt eller estetiskt intryck.

I montern har han byggt ett landskap bestående av symboler, språk och objekt. Scenen kan förändras och nya berättelser kan ta form. Plum ser konsten som en dialog, något som skapar en relation.

Niels Munk Plum (född 1992) tog sin examen från Malmö konsthögskola våren 2022. 

VISA MINDRE
LADDA NÄSTA