okt 2022 - jan 2023, Odenplan

Nada Ali, Odenplan

"The making and breaking of an Icon" är titeln på Nada Alis utställning I Odenplanmontern.

I montern på Odenplans tunnelbaneplattform kan man under en 3-månaders period följa Nada Alis process med att konstruera och återskapa en monumental skulptur i lera, delvis genom videoverk på skärmar men konstnären kommer också att vid ett flertal tillfällen befinna sig i montern för att arbeta med verket.

”The Making and Breaking of an Icon” går ut på att Nada Ali bygger upp, tar isär och monterar ihop en stor skulptur. Processen pågår tills lerbitarna är för små att pussla ihop. På ikonens insida står det en arabisk skrift vilket konstnären använder som en karta för att kunna sätta ihop bitarna. Nada Ali har skapat en metod för att undersöka vad som blir kvar av en bild när den förstörs och skrivs över och budskapet ändras, en så kallad religiös eller politisk ikonoklasm eller bildstorm. 

Nada Ali är född 1988 och har en masterexamen i konst från Kungliga konsthögskolan och kandidatexamen i fri konst inriktning muralmåleri från universitetet i Damaskus, Syrien.

Foto: Hans Ekestang

VISA MINDRE
LADDA NÄSTA