mars 2019 - aug 2020, Slussen

Magnus Fliesberg, Slussen

Magnus Fliesberg kallar sin serie kolteckningar på Slussens spårväg för ”Din längtan ut”, en textrad lånad ur en sång av Pugh Rogefeldt.

Sammanlagt har 35 kolteckningar på kartong förstorats och satts upp längs den södergående plattformen på Slussens tunnelbanestation.

- Jag arbetar intuitivt och så fritt jag kan, det handlar mycket om att sluta vid rätt tillfälle när jag jobbar med kol och att glömma vad jag lärt mig, att vara fri, säger Magnus Fliesberg.

Magnus Fliesberg bor och arbetar i Eskilstuna. Har gjort nya teckningar speciellt för utställningen.

VISA MINDRE
LADDA NÄSTA