jan 2023 - april 2023, Odenplan

Klara Zetterholm, Odenplan

"Civilization and Its Discontents" är titeln på Klara Zetterholms installation i Odenplanmontern.

I montern har konstnären skapat en installation av en samling fiktiva arkeologiska fynd och äldre föremål. Skulpturerna är patinerade och bemålade för att likna sten eller framstå som åldrade. Klara Zetterholm har använt ett grepp som vi är vana vid från museivärlden där återskapade objekt finns sida vid sida med autentiska hundra eller tusen år gamla material, i en ofta nybyggd nutida miljö. Konstnären blandar olika tidslager genom att inkludera vardagliga objekt från vår samtid, ett slags fossiler från framtiden. Skulpturerna i montern är uppställda som om en museiintendent eller en arkeolog just har inlett sitt arbete på platsen för att fundera ut hur objekten kan visas upp och klassificeras.

Klara Zetterholm är född 1991 och tog sin masterexamen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm våren 2022.

VISA MINDRE
LADDA NÄSTA