dec 2021 - mars 2022, Odenplan

Hannah Blitz Heyman, Odenplan

"Better than Nature" är titeln på Hanna Blitz Heymans installation I Odenplanmontern. Verket tar sin utgångspunkt i frågan var gränsen går mellan material och föremål.

Konstnären har byggt upp ett kuperat landskap med inspiration från virtuella miljöer. Här skapas en gråzon där henne sobjekt kan stå och balansera på gränsen till tillblivelse. Objekten har smälts, gjutits, sammanfogats, doppats i lim och täckts i sand. Naturen är konstgjord, som om vi befann oss i en avlägsen framtid där naturen bara finns återberättad som ett minne. Skulpturerna blir karaktärer i en ny värld och uppmanar betraktaren att stanna upp och försvinna från verkligheten för en stund

Hannah Blitz Heyman (född 1994) är utbildad på Konstfack i Stockholm med en masterexamen från CRAFT! 2021. Hon har fokus på metall med en bakgrund inom smyckesdesign och smide. Materialets egenskaper och dess relation till kroppen är något som intresserar henne.

Foto: Hans Ekestang

VISA MINDRE
LADDA NÄSTA