juni 2020 - sept 2020, Odenplan

Frederik E. Odenplan

"Irreparabelt (studie)" är titeln på Frederik E:s utställning i Odenplansmontern.

Skulpturgruppen är baserad på arkitekturmotiv från byggnader som demolerades under den stora omstrukturering av Stockholms city som pågick under 1950-, 1960- och 1970-talen.

Utställningen grundar sig på två antaganden. Det första är att rekonstruktion kan vara ett sätt att ta del av och förstå en stads kulturella minne. Det andra är att uppförandet av byggnader och skapandet av deras omgivningar i det förflutna kan göras begripligt med hjälp av montage. Utställningen kan ses som en studie baserad på försök till rekonstruktioner av tre arkitektoniska objekt, som gick förlorade i saneringen av staden. Rekonstruktionerna har gjorts efter fotografier från Norra Smedjegatan 30-32, Fasadornamentik vid entrén till Sergelgatan 1 och en högrelief från entrén till Vasagatan 6. Fragment av byggnadernas moderna ersättare tillsammans med källdokumentation, bildar utgångspunkt för en ny komposition.

Montaget är baserat på arkivmaterial och egna studier i syfte att skapa narrativ och mening. Med enkla medel – reproduktion, skalförskjutningar och collage – omtolkas husens historia till ett slags historisk skiktning. Delar av byggnader blir fragment – fragment som refererar till den ursprungliga helheten, men också pekar mot ett mer omfattande sammanhang genom nya konstellationer.

Frederik E. tog sin masterexamen från Kungliga konsthögskolan i Stockholm våren 2019.

VISA MINDRE
LADDA NÄSTA