sept 2021 - sept 2022, Zinkensdamm

Chun Lee Wang Gurt, Zinkensdamm

I "The Silver of Days" har Chun Lee Wang Gurt genom matematiska uträkningar och experiment sammanfört bildens olika delar, som från början är flera enskilda målningar.

Konstnären har använt sig av hela konsttavlans längd, 3 x 11 meter, för att skapa en allegorisk bild som går att "läsa" från alla håll. En detalj är en hälsning till konstnären John Stenborg, som skapat en del av den permanenta konsten på stationen. En viskning som en väldigt uppmärksam betraktare kan hitta. Wang Gurts motiv fungerar ofta på det sättet. De kan vara en form, en symbol, en allmän referens och någonting specifikt på samma gång.

Chun Lee Wang Gurt är född 1957 i Kina och bor nu i Stockholm. Hon är utbildad på Central Academy of Fine Arts i Peking, Kungliga konsthögskolan i Stockholm och Pratt Institute i New York. Hon arbetar med en rad olika tekniker i sin konst, ofta med utgångspunkt i konstruktioner och matematik.

VISA MINDRE
LADDA NÄSTA