sept 2018 - dec 2018, Odenplan

Anne Sofie Fenneberg, Odenplan

"Poppy Capsule" är titeln på Anne Sofie Fennebergs nära 350 kg tunga keramikskulptur. Titeln anspelar på en vallmoblomma och tanken är att skulpturen är som en stor organism eller planta som växer och befinner sig i ständig förändring.

Det finns en känsla av rörelse i skulpturen, trots att den är stå stor och tung, där den hänger svävande i montern.

Konstnären arbetade med verket under nästan ett år, från de första tecknade skisserna till färdig skulptur. Hon har under flera år intresserat sig för keramik och från grunden studerat bränning, olika sätt att blanda glasyrer och hur färgpigment tillsammans med grundmaterialet skapar olika färger.

Anne Sofie Fenneberg utexaminerades från Kungliga Danska Konstakademien i Köpenhamn våren 2017.

VISA MINDRE
LADDA NÄSTA