mars 2019 - aug 2020, Slussen

AnnaLena Törnström, Slussen

AnnaLena Törnströms serie bilder för Slussens spårvägg har titeln "Iklädd".

Utgångspunkten har varit kläder, som bärare av minnen och platser. Klänningarna, kjolarna och koftorna är bärare av händelser som de varit med om tillsammans med konstnären. I hennes arbeten finns ofta en underliggande berättelse. Vardagliga objekt som är knutna till egna erfarenheter får då bilda mönster eller vara utgångsläget för en friare tolkning. Ursprungsbilderna är gjorda i torrnål på plastplåt.

AnnaLena Törnström är utbildad på Umeå universitet samt på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. 

VISA MINDRE
LADDA NÄSTA