sept 2020 - dec 2020, Odenplan

Alex Rosa, Odenplan

"En Lo och en uggla bestämde träff med mig och efter det var ingenting mer sig likt." är titeln på Alex Rosas installation i Odenplanmontern.

I sin installation för Odenplanmontern utforskar Alex Rosa relationerna mellan människa, växter och djur. Det blir till en allvarsam lek med identiteter. Att växa bort från samhällets påtvingade normer och i kontakt med naturen leta nya sätt att vara. Installationen tar form av en symbolisk, trädgårdslik skog i ständig förvandling. En process där skulpturer växer fram ur landskapet och bildar en vild, men sammanhållen helhet.

Alex Rosa tog sin masterexamen i fri konst från Konsthögskolan vid Umeå universitet 2019.

 

VISA MINDRE
LADDA NÄSTA