Aktuella Konstväxlingar Svartvita bilder Färgbilder Rörliga bilder Fotografi Montern

Konstväxlingar

Förutom byggnadsanknuten konst, så kallad fast konst, satsar SL:s konstverksamhet på tillfälliga utställningar under det samlande projektnamnet Konstväxlingar.

Konstväxlingar – fotografi på station Mariatorget

Redan på 1970-talet disponerade SL:s konstverksamhet ett antal skärmar på Mariatorgets spårväggar för att visa så kallade ”lösa bilder” från ett artotek. Under åren 1993 – 2007 togs skärmarna i anspråk för projektet ”Poesi på väg”. När detta projekt avslutades togs beslut att använda de tomma ramarna för att visa fotografi. Sedan 2009 visas fotografiska bilder i stort format på stationens spårväggar. 

Fotografer bjuds in att visa en serie egna bilder. Dessa bilder förstoras, trycks och monteras på stortavlor på stationens två spårväggar. I det konstnärliga uppdraget ingår att formulera en konstnärlig idé och ta fram en hängningsplan för hur bilderna ska presenteras. Efter ett år ersätts bilderna med andra verk.