2022-10-17

"The making and breaking of an Icon" på Odenplan

I montern på Odenplans tunnelbaneplattform kommer vi under en tremånaders period kunna följa Nada Alis process med att konstruera och återskapa en stor lerskulptur.

LADDA NÄSTA