2022-05-13

Nu restaureras konsten på T-bana Mörby centrum

En omfattande konstrestaurering av station Mörby centrum har nu påbörjats. Stationen beräknas se som ny ut igen under hösten 2022.

LADDA NÄSTA