2020-05-26

Ganneviksstipendiet 2020 till Enno Hallek

Tusentals resenärer passerar tunnelbanestationen Stadion varje dag och möter då också Enno Halleks och Åke Pallarps konstnärliga gestaltning av stationen från 1973.

LADDA NÄSTA